Üniversitemizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı
STANDART İlgili Sayfa
Kontrol Ortamı Standartları (KOS) www
Risk Değerlendirme Standartları (RDS) www
Kontrol Faaliyetleri Standartları (KFS) www
Bilgi ve İletişim Standartları (BİS) www
İzleme Standartları (İS) www