DegerlendirmeRaporlari
Üniversitemiz Diğer Yıllara Ait Değerlendirme Raporları
2014 Değerlendirme Raporu
 2015 Değerlendirme Raporu
2016 Değerlendirme Raporu
 2017 Değerlendirme Raporu