Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Kılavuzları
KL – 001 KYS İç Tetkik Kılavuzu