Bir Sayfa Seçin

Diğer Dökümanlar

 

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI

 

word DD-001 EÜ Kütüphane DDB Bağış Yayın Politikası
word DD-002 EÜ Kurumlararası Yatay Geçiş Esasları
word DD-003 EÜ KurumiçiYatay Geçiş Esasları
word  DD-004 EÜ Çift Anadal Program Esasları
word DD-005 EBYÜ 2015-2019 Kalite H. Aksiyon Planı
word DD-006 EBYÜ Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası
word DD-007 Akademik ve İdari Personel İzin Usul ve Esasları
word DD-008 2547 sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanmasına Yönelik Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
word DD-009 Misafir Öğretim Elemanı Kriterlerinin Belirlenmesine İlişkin ÜYK
word DD-010 Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
word DD-011 7143 Sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları
word DD-012 Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü Uygulama Esasları
word DD-013 Lisans Programları Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları
word DD-014 Mazeret Sınavı Uygulama Esasları
word DD-015 Sınav Uygulama Esasları
word DD-016 Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları
word DD-017 Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları
word DD-018 Not Dönüşümü Uygulama Esasları
word DD-019 Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
word DD-020 Bilişim Politikaları
word DD-021 İnternet Kullanım Politikası
word DD-022 Lisanslı Yazılım Kullanım Talimatı
DD-023 Fikri ve Sınai Haklar Usul ve Esasları