Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI

 

 
word DD-001 EÜ Kütüphane DDB Bağış Yayın Politikası  
word DD-002 EÜ Kurumlararası Yatay Geçiş Esasları  
word DD-003 EÜ KurumiçiYatay Geçiş Esasları  
word  DD-004 EÜ Çift Anadal Program Esasları  
word DD-006 Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası  
word DD-007 Akademik ve İdari Personel İzin Usul ve Esasları