excel İK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi   
excel İK-002 Genel Sekreterlik Süreç Performans İzleme Karnesi   
excel İK-003 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-004 Personel Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-005 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-006 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-007 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-008 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-009 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi  
excel İK-010 Hukuk Müşavirliği Süreç Performans İzleme Karnesi