Bir Sayfa Seçin
Başkanlık
Namık Kemal DEVECİ
Daire Başkanı
Özel Kalem
Serdar ÖZTÜRK
Memur
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama
Ayşe ŞENGÖR
Şube Müdürü
Muhasebe Yetkilisi

 

Selçuk DAŞTAN
Sayman
Muhasebe Yetkilisi Yard.

 

Şükrü DUMAN
Teknisyen
Taşınır Konsolide Görevlisi

 

Selçukhan ÇAYIR
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe Personeli

 

Fatih Mehmet ERDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe Personeli

 

Yasin ÇAKIR
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe Personeli

 

Burcu YILDIR
Memur
Muhasebe Personeli
Bütçe ve Performans
İskender SARUHAN
Bilgisayar İşletmeni
Bütçe ve Performans Ofisi Personeli

 

Özge ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı
Bütçe ve Performans Ofisi Personeli
İç Kontol ve Ön Mali Kontrol
Özge ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Personeli

 

Aykut GÖKBARLAS
Bilgisayar İşletmeni
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Personeli
Stratejik Yönetim ve Planlama

 

Özge ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı
Stratejik Plan ve Raporlama Personeli

 

Aykut GÖKBARLAS
Bilgisayar İşletmeni
Stratejik Plan ve Raporlama Personeli