Bir Sayfa Seçin

Talimatlar

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Talimatları
TL – 001 Risk Değerlendirme İzleme Talimatı
TL-002 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odaları Kullanım Talimatı