Bir Sayfa Seçin

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Daire Başkanlıklarının Risk Değerlendirme İzleme Formları
excel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Genel Sekreterlik Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Personel Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excel Hukuk Müşavirliği Risk Değerlendirme İzleme Formu