Bir Sayfa Seçin

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Daire Başkanlıklarının YGG Raporları
excel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel Genel Sekreterlik Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  Yönetim Gözden Geçirme Raporu
Pdf Personel Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
Pdf Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu
excel Hukuk Müşavirliği Yönetim Gözden Geçirme Raporu