Bir Sayfa Seçin

 

2019 Yılı Yıllık Raporları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2019 Yılı Temel Mali Tablolar Önemli Muhasebe Politikaları Açıklayıcı Notlar
Bilanço
Faaliyet Sonuçları Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu