Bir Sayfa Seçin

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Daire Başkanlıklarının Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 002 Genel Sekreterlik Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 003 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 004 Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 005 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 006 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 007 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 008 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 009 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 010 Hukuk Müşavirliği Kalite Faaliyet Planı
excel PL – 011 KYS İç Tetkik Planı
Pdf PL – 012 EBYU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PL-013 EBYU 2020-2024 Kalite Hedefleri ve Aksiyon Planı