Bir Sayfa Seçin

 

YD-001

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2020 – 2024 STRATEJİK PLANI

 

YD-003

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU

İnsan merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

word

 

YD-003

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU

“Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmak” tır.

word

 

YD-002

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Kalite Politikası

“Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.”

word

 

word YD – 004 Genel Sekreterlik Misyonu ve Vizyonu
word YD – 005 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 006 Personel Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 007 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 008 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 009 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 010 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 011 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
word YD – 013 Hukuk Müşavirliği Misyonu ve Vizyonu
word YD-014 İç Denetim Birimi Misyonu ve Vizyonu