Bir Sayfa Seçin

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI  
word DD-001 EÜ Kütüphane DDB Bağış Yayın Politikası  
word DD-002 Yürürlükten kaldırılmıştır.(EBYÜ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI)  
word DD-003 Yürürlükten kaldırılmıştır.(EBYÜ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI)  
word DD-004 EÜ Çift Anadal Program Esasları  
word DD-005 EBYÜ 2015-2019 Kalite H. Aksiyon Planı  
word DD-006 EBYÜ Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası  
word DD-007 Akademik ve İdari Personel İzin Usul ve Esasları  
word DD-008 2547 sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanmasına Yönelik Üniversite Yönetim Kurulu Kararı  
word DD-009 Misafir Öğretim Elemanı Kriterlerinin Belirlenmesine İlişkin ÜYK  
word DD-010 Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları  
word DD-011 7143 Sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları  
word DD-012 Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü Uygulama Esasları  
word DD-013 Lisans Programları Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları  
word DD-014 Mazeret Sınavı Uygulama Esasları  
word DD-015 Sınav Uygulama Esasları  
word DD-016 Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları  
word DD-017 Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları  
word DD-018 Not Dönüşümü Uygulama Esasları  
word DD-019 Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları  
word DD-020 Bilişim Politikaları  
word DD-021 İnternet Kullanım Politikası  
word DD-022 Lisanslı Yazılım Kullanım Talimatı  
DD-023 Fikri ve Sınai Haklar Usul ve Esasları  
DD-024 Ulaknet Kullanım Politikası  
DD-025 Sürekli İşçi Disiplin Usul ve Esasları  
DD-026 EBYÜ Norm Kadro Usul ve Esasları  
DD-027 EBYÜ Yatay Geçiş Uygulama Esasları