Bir Sayfa Seçin
Başkanlık
Namık Kemal DEVECİ
Daire Başkanı
Özel Kalem
Serdar ÖZTÜRK
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama
Selçuk DAŞTAN
Sayman
Muhasebe Yetkilisi

 

Suzan AYHAN
Bilgisayar İşletmeni
 

 

Şükrü DUMAN
Teknisyen
Taşınır Konsolide Görevlisi

 

Selçukhan ÇAYIR
Bilgisayar İşletmeni
 

 

Fatih Mehmet ERDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
 

 

Yasin ÇAKIR
Bilgisayar İşletmeni
 

 

Adem KAZAN
Bilgisayar İşletmeni
 
Bütçe ve Performans
İskender SARUHAN
Bilgisayar İşletmeni
 

 

Özge ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı – Şube Müdürü V.
 
İç Kontol ve Ön Mali Kontrol
Özge ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı – Şube Müdürü V.
 

 

Aykut GÖKBARLAS
Bilgisayar İşletmeni
 
Stratejik Yönetim ve Planlama

 

Özge ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı – Şube Müdürü V.
 

 

Aykut GÖKBARLAS
Bilgisayar İşletmeni