Formlar

 

 

 

 

 

wordFR-001GENEL DOKÜMAN FORMU
wordFR-002DOKÜMAN TALEP FORMU
wordFR-003İŞ AKIŞI SÜRECİ FORMU
wordFR-004İSTİFA FORMU
wordFR-005MÜSTAFİ FORMU
wordFR-006VEKALET(DEKAN-MÜDÜR)FORMU
wordFR-007VEKALET(Dekan, Müdür, G. Sek., D. Bşk., Fakülte Enstitü Y.Okul Sek.) FORMU
wordFR-008BÖLÜM BAŞKANLIĞINA ATAMA FORMU
wordFR-009ATAMA TEKLİFİ (İLK ATAMA) FORMU
excelFR-010FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
excelFR-011FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL DEĞERLENDİRME FORMU
excelFR-012MYO ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
excelFR-013MYO DEĞERLENDİRME FORMU
wordFR-014Yürürlükten Kaldırılmıştır. (YURTDIŞI YILLIK İZİN TALEBİ FORMU)
wordFR-01535. MADDE GÖREVLENDİRME TALEBİ (ÖYP) FORMU
wordFR-01635. MADDE AYRILIŞ (ÖYP) FORMU
wordFR-017AYLIKSIZ İZİN SONRASI GÖREVE BAŞLAMA FORMU
excelFR-018Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( RAPORLARIN HASTALIK İZNİNE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN FORM)
excelFR-019ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU
wordFR-020YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU
wordFR-021FAKÜLTE-ENS-YO-MYO YÖNETİM KURULU ÜYE GÖREVLENDİRME FORMU
excelFR-022ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
wordFR-023Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( YÜKSEK LİSANS TEZ AŞAMASINDA OLANLARA İLİŞKİN YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU)
wordFR-024Yürürlükten Kaldırılmıştır. (DOKTORA TEZ AŞAMASINDA OLANLARA İLİŞKİN YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU)
wordFR-025Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA İÇİN YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU)
wordFR-026Yürürlükten Kaldırılmıştır. (ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLME FORMU)
wordFR-027PERSONEL İZİN FORMU
wordFR-028GÖREVE BAŞLAMA FORMU
wordFR-029AYLIKSIZ İZİN FORMU
wordFR-030ÜNİP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREVLENDİRME FORMU
wordFR-03131. MADDE GÖREVLENDİRME TALEBİ FORMU
wordFR-032PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ FORMU
wordFR-033YENİDEN ATAMA FORMU
wordFR-034YABANCI UYRUKLU PERSONEL GÖREVLENDİRME TALEP FORMU
wordFR-03535. MADDE GÖREVLENDİRME TALEBİ FORMU
wordFR-03635. MADDE KAPSAMINDA AYRILIŞ İŞLEMLERİ FORMU
wordFR-037DEKAN-MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA FORMU
wordFR-038İLİŞİK KESME FORMU
wordFR-039YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU
wordFR-04040-A GÖREVLENDİRME FORMU
wordFR-041Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇE FORMU)
wordFR-042Yürürlükten Kaldırılmıştır. (HİZMET BİRLEŞTİRME DİLEKÇE FORMU)
wordFR-043Yürürlükten Kaldırılmıştır. (TUS BAŞVURU DİLEKÇE FORMU)
wordFR-044Yürürlükten Kaldırılmıştır. (PERSONEL KİMLİK TALEP DİLEKÇE FORMU)
wordFR-045Yürürlükten Kaldırılmıştır. (DİĞER HİZMETLER BORÇLANMA DİLEKÇE FORMU)
wordFR-046Yürürlükten Kaldırılmıştır. (JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET TALEP DİLEKÇE FORMU)
wordFR-047Yürürlükten Kaldırılmıştır. (EMEKLİLİK BAŞVURU DİLEKÇE FORMU)
wordFR-048Yürürlükten Kaldırılmıştır 06.11.2018 (BİRİM KALİTE HEDEFLERİ ve AKSİYON PLANLARI)
excelFR-049KALİTE FAALİYET PLANI FORMU
excelFR-050SÜREÇ PERFORMANS İZLEME KARNESİ
wordFR-051YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME RAPORU FORMU
excelFR-052EL İLE BORDRO İŞLEMLERİ FORMU
excelFR-053HAFTALIK EK DERS FORMU
excelFR-054EK DERS FORMU (EK 2)
wordFR-055AİLE BİLDİRİM FORMU
excelFR-056JÜRİ VE ÇEŞİTLİ ÖDEMELER FORMU
excelFR-057GELİŞTİRME ÖDENEĞİ FORMU
excelFR-058BANKA AKTARMA FORMU
excelFR-059YABANCI UYRUKLU PERSONEL FORMU
wordFR-060DÖNEMSEL AYRINTILI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TALEP FORMU
wordFR-061ÖDENEK TALEP FORMU
wordFR-062E-BÜTÇE ŞİFRE TALEP FORMU
wordFR-063ARIZA BİLDİRİM VE HİZMET TALEP FORMU
wordFR-064E-MAİL BAŞVURU FORMU
wordFR-065MALZEME TALEP FORMU
wordFR-066SUNUCU TALEP FORMU
wordFR-067WEB ALAN ADI TALEP FORMU
wordFR-068EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
wordFR-069Yürürlükten Kaldırılmıştır. (YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU)
wordFR-070ÖĞRENCİ OTOMASYONU TALEP FORMU
excelFR-071ÖĞRENCİ MEVCUTLARI FORMU
wordFR-072ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURUL SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI FORMU
wordFR-073ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU SEÇİM TUTANAĞI FORMU
wordFR-074ÖĞRENCİ KONSEYİ GELEN KURUL SEÇİMİ ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURU FORMU
wordFR-075Yürürlükten Kaldırılmıştır. (BELGE TALEP FORMU)
wordFR-076ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURUL SEÇİMİ BAŞLANGIÇ TUTANAĞI FORMU
wordFR-077ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİ TUTANAK FORMU
wordFR-078ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİ ADAY FORMU
wordFR-079ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ TALEP FORMU
wordFR-080YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA TALEP FORMU
wordFR-081Yürürlükten Kaldırılmıştır. (YAZ OKULU BAŞVURU FORMU)
wordFR-082DİSİPLİN CEZA FORMU
wordFR-083ÖĞRENCİ BELGESİ FORMU
wordFR-084KESİN KAYIT BİLGİ FORMU
wordFR-085KENDİ İSTEĞİ İLE İLİŞİK KESME FORMU
wordFR-086SINAV SONUCU İTİRAZ FORMU
wordFR-087NOT DÜZELTME TALEP FORMU
wordFR-088Yürürlükten Kaldırılmıştır. (DERS EKLE/SİL FORMU)
wordFR-089MAZERETLİ DERS KAYIT FORMU
wordFR-090AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARI TALEP FORMU
wordFR-091MEZUNİYET GNO BARAJ SINAVI TALEP FORMU
wordFR-092Yürürlükten Kaldırılmıştır. (GEÇİM GÜVENCE BEYANI FORMU)
wordFR-093Yürürlükten Kaldırılmıştır. (NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ TALEP FORMU)
wordFR-094HARÇ İADESİ TALEP FORMU
wordFR-095Yürürlükten Kaldırılmıştır. (BURS BAŞVURU FORMU)
wordFR-096Yürürlükten Kaldırılmıştır. (MEZUN ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU)
wordFR-097DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU
wordFR-098MAZERET SINAVI TALEP FORMU
wordFR-099TEK DERS SINAV TALEP FORMU
wordFR-100Yürürlükten Kaldırılmıştır. (MERKEZİ YERLEŞTİRİLME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ TALEP FORMU)
wordFR-101KAYIT DONDURMA TALEP FORMU
wordFR-102GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TALEP DİLEKÇESİ
wordFR-103GÜNLÜK ARAÇ GÖREV FORMU
excelFR-104Yürürlükten Kaldırılmıştır. (HİZMET ALIM PERSONELİ İZİN FORMU)
wordFR-105KESİN TEMİNAT MEKTUBU TALEP DİLEKÇESİ
wordFR-106MAL-HİZMET ALIMI MUAYENE KABUL DİLEKÇESİ
wordFR-107NAKİT GEÇİCİ TEMİNAT İADE DİLEKÇESİ
wordFR-108NAKİT KESİN TEMİNAT TALEP DİLEKÇESİ
excelFR-109ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ AYLIK PUANTAJ ÇİZELGESİ FORMU
wordFR-110TAŞIT TALEP-TAHSİS FORMU
excelFR-111TEMİZLİK PERSONELİ VE DAİMİ İŞÇİ PUANTAJ ÇİZELGESİ
excelFR-112DAĞITIMA HAZIR YEMEK VE YİYECEKLERİN DUYUSAL VE FİZİKSEL KONTROL FORMU
excelFR-113DÖNEMSEL HAKEDİŞ TUTARINDAN KESİLECEK CEZA HESAPLAMA ÇİZELGESİ FORMU
excelFR-114TARİHLERİ ARASINDA MERKEZ ve İLÇE YEMEKHANELERİNDE ÇIKARILACAK YEMEK LİSTESİ
excelFR-115SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILAN İŞLER İÇİN CEZA TUTANAĞI FORMU
excelFR- 116SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILAN İŞLER İÇİN TESPİT TUTANAĞI FORMU
excelFR-1 17YEMEK HİZMETİ GÜNLÜK KONTROL TUTANAĞI FORMU
excelFR-118YEMEK BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ FORMU
excelFR-119İŞİN BELİRLENEN BİR KISMININ ÖNGÖRÜLEN SÜREDE YERİNE GETİRİLMEDİĞİNE İLİŞKİN GECİKTİRİLEN İŞ DÖKÜM FORMU
wordFR-120YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU
wordFR-121Yürürlükten Kaldırılmıştır. (Kulüp Etkinlikleri İdareci Görevlendirme Formu)
excelFR-122KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI ÖĞRENCİ TALEP FORMU
excelFR-123KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI İŞ BAŞVURU FORMU
excelFR-124KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ FORMU
excelFR-125KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI ÖĞRENCİ İŞE DEVAM ÇİZELGESİ FORMU
excelFR-126KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA DEVAM FORMU
excelFR-127KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI ÖĞRENCİLER İÇİN SÖZLEŞME FORMU
excelFR-128KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI İŞTEN ÇIKAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ FORMU
wordFR-129KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI FORM-5 (PUANTAJ) -TESLİM TUTANAĞI FORMU
excelFR-130KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI BİRİMLER KONTENJAN BİLDİRİM FORMU
wordFR-131KISMİ ZAMANLI ÖĞRECİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK DURUMU DİLEKÇESDİLEKÇESİ (25 YAŞ VE ÜSTÜ)
wordFR-132KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK DURUMU DİLEKÇESİ
wordFR-133KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK DURUMU DİLEKÇESİ (EVLİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
wordFR-134KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ
excelFR-135MÜDÜRLÜĞÜ /DEKANLIĞI 20…/20… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ YAPAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ FORMU
excelFR-136MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 20…/20… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ YAPAN ÖĞRENCİ PUANTAJ FORMU
wordFR-137STAJ EVRAKLARI TESLİM TUTANAĞI
wordFR-138STAJ EVRAKLARI İADE TESLİM TUTANAĞI
wordFR-139MUTEMET DİLEKÇESİ
wordFR-140Yürürlükten Kaldırılmıştır. (Öğrenci Klupleri Etkinlik Formu)
wordFR-141GÖREV DAĞILIMI FORMU
wordFR-142İKİZ GÖREVLENDİRME LİSTESİ FORMU
wordFR-143MÜSABAKALARA KATILIM ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ
wordFR-144MÜSABAKALARDA İDARECİ GÖREVLENDİRME FORMU
wordFR-145SPORCU ÖĞRENCİ KAFİLE İSİM LİSTESİ
wordFR-146GEÇİCİ KABUL DİLEKÇESİ
wordFR-147KESİN KABUL DİLEKÇESİ
wordFR-148HAKEDİŞ TALEBİ
wordFR-149İŞ PROGRAMI SUNMA
wordFR-150TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ
wordFR-151GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ DİLEKÇESİ
wordFR-152KESİN TEMİNAT İADE DİLEKÇESİ
wordFR-153İŞ BİTİRME BELGESİ TALEBİ
wordFR-154SÜRE UZATIM TALEBİ
excelFR-155KİTAP İSTEK FORMU
wordFR-156KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ KİTAP TALEP FORMU
excelFR-157DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU
excelFR-158ANKET DEĞERLENDİRME FORMU
excelFR-159ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
excelFR-160YEMEKHANE MEMNUNİYETİ ANKETİ
wordFR-161PERSONEL DB 09.11.2018 TARİHLİ YAZI İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. (HİZMET İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKET FORMU)
excelFR-162EĞİTİM PLANI FORMU
excelFR-163HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIM FORMU
excelFR-164İHTİYAÇ BELGESİ FORMU
excelFR-165MUAYENE ve KABUL KOMİSYON TUTANAĞI RAPORU FORMU
excelFR-166KYS İÇ TETKİK PLANI FORMU
excelFR-167TETKİKCİ DEĞERLENDİRME FORMU
wordFR-168YETKİ DEVRİ FORMU
excelFR-169Yürürlükten Kaldırılmıştır. (İŞÇİ PERSONEL İZİN TALEP FORMU)
excelFR-170RİSK DEĞERLENDİRME İZLEME FORMU
excelFR-171İÇ TETKİK RAPORU ve SORU LİSTESİ
excelFR-172PROSES KARTI
wordFR-173Yürürlükten Kaldırılmıştır. 13.11.2018 (BAKIM ONARIM TALEP FORMU)
wordFR-174MALZEME SEÇİM DİLEKÇESİ
wordFR-175YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLGİ FORMU
wordFR-176GÖREV TANIMI FORMU
excelFR-177SGDB ARŞİV EVRAK TESLİM FORMU
wordFR-178Yürürlükten Kaldırılmıştır. 13.11.2018 (BÜYÜK BAKIM ONARIM TALEP FORMU)
excelFR-179BAKIM ÇİZELGESİ FORMU
wordFR-180E-İMZA TALEP FORMU
wordFR-181EBYS MAKAM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ FORMU
wordFR-182EBYS MAKAM KULLANICISI DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ FORMU
wordFR-183EBYS SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ FORMU
wordFR-184EBYS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ FORMU
wordFR-185YENİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VE BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİLGİ FORMU
wordFR-186EBYS YENİ KULLANICI BİLGİ FORMU
wordFR-187HİZMETİÇİ EĞİTİM TALEP FORMU
wordFR-188DİSİPLİN SORUŞTURMASI EKLERİ
wordFR-189CEZA SORUŞTURMASINA AİT EKLER
wordFR-190GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ İÇ BİRİMLER DAĞITIMLI YAZI TAKİP ÇİZELGESİ
excelFR-191KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
excelFR-192KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
excelFR-193MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
wordFR-194BÜYÜK BAKIM ONARIM HİZMET TALEP TAKİP FORMU
wordFR-195TOPLANTI TUTANAĞI FORMU
wordFR-196ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN KADRO AKTARIM TALEP FORMU
wordFR-197ASGARİ KADRO SAYISI İÇİNDEKİ KADROLAR İÇİN KADRO AKTARIM TALEP FORMU
wordFR-198ASGARİ KADRO SAYISINI AŞAN ANCAK NORM KADRO PLANLAMASI İÇİNDEKİ KADROLAR İÇİN KADRO AKTARIM TALEP FORMU
wordFR-199FAKÜLTELERDE DERS VERECEK VEYA UYGULAMALI ALANLARA İLİŞKİN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN KADRO AKTARIM TALEP FORMU
wordFR-200NORM DIŞI KADROLAR İÇİN KADRO AKTARIM TALEP FORMU
wordFR-201TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BELGESİ
wordFR-202DENETİM SÜRE PLANI FORMU
wordFR-203DENETİM SÜRE KAYNAĞI REVİZYON FORMU
wordFR-204DENETİM KONTROL LİSTESİ FORMU
wordFR-205DENETİM AMACI FORMU
wordFR-206DENETİM AÇILIŞ TOPLANTISI (GÖRÜŞMESİ) TUTANAĞI
wordFR-207BİLGİ EDİNME FORMU
wordFR-208GÖRÜŞME FORMU
wordFR-209BİLGİ TOPLAMA (SÜREÇ ANALİZİ) FORMU
wordFR-210İÇ KONTROL SORGU FORMU
wordFR-211RİSK KONTROL MATRİSİ FORMU
wordFR-212BİREYSEL ÇALIŞMA PLANI FORMU
wordFR-213BİREYSEL ÇALIŞMA PLANI KONSOLİDE FORMU
wordFR-214GÖREV İŞ PROGRAMI FORMU
wordFR-215TEST KAĞIDI FORMU
wordFR-216ÇALIŞMA KAĞIDI FORMU
wordFR-217RİSK KÜTÜĞÜ FORMU
wordFR-218KONTROL KÜTÜĞÜ FORMU
wordFR-219BULGU FORMU
wordFR-220BULGU PAYLAŞIM FORMU
wordFR-221KAPANIŞ TOPLANTISI (GÖRÜŞMESİ) FORMU
wordFR-222UZLAŞILAMAYAN HUSUSLARA İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ TAKDİR FORMU
wordFR-223DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU
wordFR-224DENETİM RAPORU TESLİM KONTROL FORMU
wordFR-225BULGU TAKİP FORMU
wordFR-226KBS – BKMYS – TKYS Dönem Başı Bilgi Formu
wordFR-227KBS – BKMYS – TKYS Bilgi Güncelleme Formu
wordFR-228Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Kuruluş Talep Formu)
wordFR-229Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulüp Danışmanı Kabul Formu)
wordFR-230Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Genel Kurul Bildirim Formu)
wordFR-231Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulu Bildirim Formu)
wordFR-232Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Denetim Kurulu Bildirimi)
wordFR-233Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Kulüp Tüzüğü)
wordFR-234Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Faaliyet Planı Bildirimi Formu)
wordFR-235Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Güncelleme Talep Formu)
wordFR-236Öğrenci Kulübü Üye Defteri Formu
wordFR-237Öğrenci Kulübü Etkinlik Başvuru Formu
wordFR-238Öğrenci Kulübü Etkinlik Sonuç Bildirim Formu
wordFR-239Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu
wordFR-240Öğrenci Kulübü Faaliyet Değerlendirme Formu
wordFR-241Yürürlükten Kaldırılmıştır. 27.12.2022 (Öğrenci Kulübü Yıllık Faaliyet Bildirim Formu)
wordFR-242Dayanıklı Taşınır Listesi
wordFR-243Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
wordFR-244Akademik Personel İlan Nitelikleri Formu
excelFR-245İşçi Fazla Mesai Puantaj Formu
wordFR-246İkiz Görevlendirme ve Görev Devri Formu
wordFR-247Taşıt Bakım-Onarım-İhtiyaç Talep Formu
wordFR-248İmza Devri Formu
wordFR-249Gizli Gelen Evrak Kayıt Formu
wordFR-250Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç Kontrol Takvimi
wordFR-251İş Takip Çizelgesi
wordFR-252Öğrenci Kontenjanı Bulunmayan ABD/Program İçin Kadro Aktarım Talep Formu
wordFR-253Bölüm, Anabilim Dalı veya Programa Aktarılmış Olan Kadrolar İçin İptal Talep Formu
wordFR-254Zorunlu Ortak Dersleri Vermek ve Uygulama Alanlarında Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu
wordFR-255Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
wordFR-256Senato Kararı
wordFR-257Üniversite Disiplin Kurulu Kararı
wordFR-258Kadro Tahsis Talep Formu
wordFR-259Doçent / Profesör Atama Oy Pusulası Formu
wordFR-260Profesör Ataması Jüri Üyeleri Belirleme Formu
wordFR-261Bağış Yapma Talep Formu
wordFR-262Teknik Rapor Formu
wordFR-263Taahhütlü Gönderi Posta Listesi Formu
wordFR-264Yürürlükten Kaldırılmıştır. (KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL PROGRAMLARI TALEP FORMU)
wordFR-265Yatay Geçiş Yapılmasına Engel Bulunmadığına Dair Beyan Formu
excelFR-266Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Aylık Çalışma Bildirim Formu
wordFR-267Eğitim Değerlendirme Formu (Eğitmen Tarafından)
wordFR-2683/4 Sayısı Aşılan Doktor Öğretim Üyesi Norm Dışı Kadroları İçin Kadro Aktarım Talep Formu
wordFR-2693/4 Sayısı Aşılan (Asgarinin Altında veya Norm İçinde) Olan Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Kadro Aktarım Talep Formu
wordFR-270Basın ve Halkla İlişkiler İş Talep Formu
wordFR-271Diploma Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu
wordFR-272Diploma Eki Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu
wordFR-273Öğrenci Dosyası Teslim Tutanağı Formu
excelFR-274Öğrenci Kulüp Etkinliklerine Katılan Öğrenci İsim Listesi
wordFR-275Personel Bilgi Formu
wordFR-276TKYS Kullanıcısı (Taşınır Kayıt Yetkilisi) Tanımlama Formu
wordFR-277TUS Başvurusu Talep Formu
wordFR-278Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu
wordFR-279Öğretim Elemanı İlanı Başvuru Formu
wordFR-280Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu
wordFR-281Hizmet Birleştirme Talep Formu
wordFR-282Emeklilik Başvurusu Talep Formu
wordFR-283Diğer Hizmetler Borçlanma Talep Formu
wordFR-284Askerlik İçin Ayrılış Talep Formu
excelFR-285Akademik / İdari Personel Kimlik Talep Formu
wordFR-286657 DMK 89. Maddesi Görevlendirme Talep Formu
excelFR-287Yıllık İş Takip Cetveli
excelFR-288Fazla Çalışma Cetveli
excelFR-289İdari Personel Fazla Çalışma İzin Formu
wordFR-290Araştırma Görevlisi Norm Kadro Belirleme Formu
wordFR-291Norm Kadro Plan Formu
wordFR-292Ek Ders Bilgi Güncelleme Formu
wordFR-293Hassas Görev Listesi Formu
wordFR-294Kantin, Kafeterya ve Tüm İşletmeler İçin Denetleme Formu
wordFR-295Şartname Uygunluğu Denetleme Formu
wordFR-296Dilek-Öneri-Şikayet-Memnuniyet Formu
wordFR-297Cumhurbaşkanı Kararıyla Her Yıl İlgili Yükseköğretim Kurumu İçin Belirlenen Atama İzin Sayılarına Tabi Olmayan Kadrolar İçin Kadro Aktarım Talep Formu
wordFR-298Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu
excelFR-299………… Eğitimi Katılım Formu
wordFR-300EBYÜ Öğrenci Açık Rıza Metni
wordFR-301EBYÜ Öğrenci Temsilcisi / Öğrenci Konseyi Seçim Süreçleri İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-302EBYÜ Özel Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-303EBYÜ Bağış Yapma Talep Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-304EBYÜ Burs Başvuru Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-305EBYÜ İlişik Kesme Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-306EBYÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağış Süreci İlgili Kişi Başvuru Formu
wordFR-307EBYÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-308EBYÜ Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni
wordFR-309EBYÜ Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-310EBYÜ Yaz Okulu Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-311EBYÜ Bilgi Edinme Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-312EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Habere Konu Kişi Açık Rıza Metni
wordFR-313EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Habere Konu Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-314EBYÜ Mezuniyet Töreni Katılım Ve Mezuniyet Görsellerinin Tanıtım Amacıyla Kullanılması İlgili Kişi Açık Rıza Metni
wordFR-315EBYÜ Mezuniyet Töreni Katılım Ve Mezuniyet Görsellerinin Tanıtım Amacıyla Kullanılması Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-316EBYÜ Staj Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-317EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Açık Rıza Metni
wordFR-318EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Aydınlatma Metni
wordFR-319EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci Açık Rıza Metni
wordFR-320EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-321EBYÜ Tanıtım Faaliyetleri İlgili Kişi Açık Rıza Metni
wordFR-322EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Faaliyetleri İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-323EBYÜ Tedarikçi / Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni
wordFR-324EBYÜ Yatay Geçiş Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-325EBYÜ Ziyaretçi Aydınlatma Metni
wordFR-326Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Bursu Onay Formu
wordFR-327EBYÜ Akademik Personel Açık Rıza Metni
wordFR-328EBYÜ Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
wordFR-329EBYÜ Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni
wordFR-330EBYÜ İdari Personel Açık Rıza Metni
wordFR-331EBYÜ İdari Personel Adayı Açık Rıza Metni
wordFR-332EBYÜ İdari Personel Aydınlatma Metni
wordFR-333EBYÜ İlişik Kesme Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-334EBYÜ Jüri Üyesi Aydınlatma Metni
wordFR-335EBYÜ Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza Metni
wordFR-336EBYÜ Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni
wordFR-337EBYÜ Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Açık Rıza Metni
wordFR-338EBYÜ Hizmet Talep Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-339EBYÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve İşe Alım Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-340EBYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitmen Aydınlatma Metni
wordFR-341EBYÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Katılımcı Aydınlatma Metni
wordFR-342EBYÜ Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-343EBYÜ Stajyer Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-344EBYÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-345EBYÜ Toplantı Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-346EBYÜ Yemek Bursu Başvuru/Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-347Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu
excelFR-348Evrak Teslim Ve Tesellüm Formu
wordFR-349Kişisel Veri İmha Tutanağı
wordFR-350Personel Zimmet Formu
wordFR-351Kısa Süreli Çalışmalar Gerçekleştiren Firmalar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi
wordFR-352Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Personel Taahhütnamesi
wordFR-353Veri Sorumlusu’ndan Veri İşleyen’e Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme
wordFR-354Veri Sorumlusu’ndan Veri Sorumlusu’na Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme
wordFR-355EBYÜ Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Açık Rıza Metni
wordFR-356EBYÜ HES Kodu İlgili Kişi Açık Rıza Metni
wordFR-357EBYÜ Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-358EBYÜ Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Gelen Personel Açık Rıza Metni
wordFR-359EBYÜ Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Gelen Personel Aydınlatma Metni
wordFR-360EBYÜ Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Giden Personel Açık Rıza Metni
wordFR-361EBYÜ Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Giden Personel Aydınlatma Metni
wordFR-362EBYÜ Akademik Personel Aydınlatma Metni
wordFR-363EBYÜ Enstitü Burs Başvuru Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-364EBYÜ Enstitü İlişik Kesme Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-365EBYÜ Enstitü Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni
wordFR-366EBYÜ Enstitü Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-367EBYÜ Enstitü Kesin Kayıt Ve Öğrenim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-368EBYÜ Enstitü Özel Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-369EBYÜ Enstitü Yatay Geçiş Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-370EBYÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Öğrenim Hareketliliği Programı Öğrenci Açık Rıza Metni
wordFR-371EBYÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Öğrenim Hareketliliği Programı öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-372EBYÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Personel Hareketliliği Gelen Personel Açık Rıza Metni
wordFR-373EBYÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Personel Hareketliliği Gelen Personel Aydınlatma Metni
wordFR-374EBYÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Personel Hareketliliği Giden Personel Açık Rıza Metni
wordFR-375EBYÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Personel Hareketliliği Giden Personel Aydınlatma Metni
wordFR-376EBYÜ HES Kodu İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-377EBYÜ İdari Personel Aydınlatma Metni
wordFR-378EBYÜ Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-379EBYÜ Öğrenci Aydınlatma Metni
wordFR-380EBYÜ Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Aydınlatma Metni
wordFR-381EBYÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul Ve Kesin Kayıt Süreci İlgili Kişi Rıza Metni
wordFR-382EBYÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul Ve Kesin Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
wordFR-383Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım
wordFR-384Dönemsel Sürekli Görev Yolluğu Talep Formu
wordFR-385İcra Dosyaları Formu
wordFR-386Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Programcı Unvanı)
wordFR-387Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Diğer Unvanlar)
wordFR-388Sözleşmeli Personel Sağlık Beyanı Formu (Temizlik Görevlisi Unvanı)
wordFR-389Sözleşmeli Personel Sağlık Beyanı Formu (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanı)
wordFR-390Elektronik Kitap ISBN Talep Formu
wordFR-391Elektronik Dergi ISSN Talep Formu
wordFR-392Basılı Dergi ISSN Talep Formu
wordFR-393Basılı Kitap ISBN Talep Formu
wordFR-394Staj Muafiyeti Talep Formu
excelFR-395Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrencilerin Aldığı Derslerin Akademik Birimlerce Bildirimi Formu
wordFR-396Merkez Marangoz Atölyesi Malzeme Teslim Tutanağı
wordFR-397Çeşitli Atamalar Oy Pusulası
wordFR-398Kulüp Kuruluş Başvuru Formu
wordFR-399Kulüp Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
wordFR-400Kulüp Genel Kurul Tutanağı Formu
wordFR-401Kulüp Danışman Değişikliği Talep Formu
wordFR-402Aylık Yemekhane Denetim ve Kontrol Formu
wordFR-403Günlük Yemekhane Denetim ve Kontrol Formu
wordFR-404Hususi Pasaport İçin Talep Formu
wordFR-405EBYÜ Tasarım Bildirim Formu
wordFR-406EBYÜ Teknoloji Transfer Ofisi Sınai Mülkiyet Hakkı Gelir Paylaşım Sözleşmesi
wordFR-407EBYÜ Teknoloji Transfer Ofisi Sınai Mülkiyet Hakkı Gizlilik Sözleşmesi
wordFR-408EBYÜ Buluş Bildirim Formu
excelFR-409Sözleşmeli Personel Nihai Değerlendirme Sonucu
wordFR-410Kızılay Butik Öğrenci Yararlanma Başvuru Formu