EnglishTurkish

Üniversitemiz Faaliyet Raporu

 

Üniversitemizin 2010 – 2021 Yılları Arası Faaliyet Raporları

Üniversitemiz 2021 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2020 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2019 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2018 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2017 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2016 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2015 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2014 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2013 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2012 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2011 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon
Üniversitemiz 2010 Yılı Faaliyet RaporuPDFYeşilİcon