Diğer Dokümanlar

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI
wordDD-001EÜ Kütüphane DDB Bağış Yayın Politikası
wordDD-002Yürürlükten kaldırılmıştır.(EBYÜ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI)
wordDD-003Yürürlükten kaldırılmıştır.(EBYÜ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI)
DD-004EÜ Çift Anadal Program Esasları
wordDD-005EBYÜ 2015-2019 Kalite H. Aksiyon Planı
wordDD-006EBYÜ Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası
wordDD-007Akademik ve İdari Personel İzin Usul ve Esasları
DD-0082547 sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanmasına Yönelik Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
DD-009Misafir Öğretim Elemanı Kriterlerinin Belirlenmesine İlişkin ÜYK
wordDD-010Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
DD-0117143 Sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları
DD-012Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü Uygulama Esasları
wordDD-013Lisans Programları Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları
DD-014Mazeret Sınavı Uygulama Esasları
DD-015Sınav Uygulama Esasları
DD-016Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Uygulama Esasları
DD-017Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları
DD-018Not Dönüşümü Uygulama Esasları
DD-019Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
wordDD-020Bilişim Politikaları
DD-021İnternet Kullanım Politikası
DD-022Lisanslı Yazılım Kullanım Talimatı
DD-023Fikri ve Sınai Haklar Usul ve Esasları
DD-024Ulaknet Kullanım Politikası
DD-025Sürekli İşçi Disiplin Usul ve Esasları
wordDD-026EBYÜ Norm Kadro Usul ve Esasları
wordDD-027EBYÜ Yatay Geçiş Uygulama Esasları
wordDD-028KVK Mevzuatı Uyarınca Verileri Saklama ve İmha Politikası
wordDD-029Kamera Aydınlatma Fişi
wordDD-030KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişilerin Haklarının Kullandırılması
excelDD-031KVKK Yönetim Süreci
wordDD-032Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
wordDD-033KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümlülükler
wordDD-034EBYÜ Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunların Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
wordDD-035Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları