Risk Değerlendirme Formları

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Daire Başkanlıklarının Risk Değerlendirme İzleme Formları
excelStrateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelGenel Sekreterlik Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelPersonel Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelKütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelBilgi İşlem Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu
excelHukuk Müşavirliği Risk Değerlendirme İzleme Formu