Yönetim Dokümanları

 

YD-001

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2020 – 2024 STRATEJİK PLANI

 

YD-003

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU

İnsan merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

word

 

YD-003

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU

“Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmak” tır.

word

 

YD-002

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Kalite Politikası

word

 

wordYD – 004Genel Sekreterlik Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 005İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 006Personel Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 007Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 008Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 009Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 010Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 011Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 012Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 013Hukuk Müşavirliği Misyonu ve Vizyonu
wordYD – 014İç Denetim Birimi Misyonu ve Vizyonu