2023 Yılı Kalite Faaliyetleri

 

 

Başkanlığımız 2023 Yılı Birim Faaliyet RaporuPdf
PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planıexcel
İK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesiexcel
FR-170 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formuexcel
FR-250 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç Kontrol Takvimiword
FR-251 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Takip Çizelgesiword