2021 Yılı Kalite Faaliyetleri

Başkanlığımız 2021 Yılı Birim Faaliyet RaporuPdf
FR-251 SGDB İş Takvimiword
PL-001 SGDB Kalite Faaliyet Planıexcel
İK-001 SGDB Süreç Performans İzleme Karnesiexcel
FR-170 SGDB Risk Değerlendirme İzleme Formuexcel
FR-250 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç Kontrol Takvimiword
SGDB Risk Kontrol Faaliyetleriword