Organizasyon Şemaları

Üniversitemiz Organizasyon Şeması
Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
 Personel Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Hukuk Müşavirliği Organizasyon Şeması
İç Denetim Birimi Başkanlığı Organizasyon Şeması