2019 Yılı Kalite Faaliyetleri

Başkanlığımız 2019 Yılı Birim Faaliyet RaporuPdf
SGDB İç Kontrol 2019 Yıl Sonu Değerlendirme Soru Formuword
SGDB İç Kontrol 2019 Yılı 1. Dönem Değerlendirme Soru Formuword
Başkanlığımız İş Takvimiword