Planlar

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Daire Başkanlıklarının Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 001Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 002Genel Sekreterlik Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 003İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 004Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 005Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 006Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 007Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 008Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 009Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 010Hukuk Müşavirliği Kalite Faaliyet Planı
excelPL – 011KYS İç Tetkik Planı
excelPL – 012EBYU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PL-013EBYU 2020-2024 Kalite Hedefleri ve Aksiyon Planı