Misyon/Vizyon

MİSYONUMUZ

 

İdaremizin belirlemiş olduğu amaç ve politikalara uygun olarak; etkin ve sürekli bir iç kontrol sistemi çerçevesinde kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını; mevzuata uygunluk, saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak ve iyi mali yönetim ilkelerini esas alarak mali ve mali olmayan tüm işlemlerin kontrolünü sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

 

Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi özülküsüyle yola çıkan Üniversitemizin hedefe giden yolda lokomotifi olmak.

 

 

 

 

 

 

Form No: YD-003