Taşınır Dokümanları

Taşınır İşlemleriTürü
Taşınır Mal Yönetmeliğine,Eklerine ve Sadeleştirilmiş Sunumurar
Taşınır (Giriş ve Çıkış) Eki Belgelerirar
FR-276- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Kullanıcısı Tanımlama Formu