Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları

 

2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planı 2023 Yılı İzleme Raporu
2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planı 2022 Yılı İzleme Raporu
2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planı 2021 Yılı İzleme Raporu
2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporu
2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planı 2020 Yılı İzleme Raporu
2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Gerçekleşme Raporu
2015 – 2019 Dönemi Stratejik Planı 2019 Yılı İzleme Raporu
2015 – 2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı İzleme Raporu
2015 – 2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporu