Teşkilat Yapısı

Görev/Şube:

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Adı Soyadı:

Namık Kemal DEVECİ

Unvan:

Daire Başkanı

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10317

E-Posta:

nkdeveci@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Özel Kalem

Adı Soyadı:

Serdar ÖZTÜRK

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10317

E-Posta:

sozturk@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Adı Soyadı:

Selçuk DAŞTAN

Unvan:

Şube Müdürü

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10361

E-Posta:

sdastan@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Adı Soyadı:

Yasin ÇAKIR

Unvan:

Sayman

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10348

E-Posta:

ycakir@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Bütçe ve Performans Programı

Adı Soyadı:

Selçukhan ÇAYIR

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10348

E-Posta:

scayir@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Adı Soyadı:

Seda TAŞ

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10297

E-Posta:

seda.tas@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrol
Stratejik Yönetim ve Planlama

Adı Soyadı:

Aykut GÖKBARLAS

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10318

E-Posta:

aykut.gokbarlas@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Bütçe ve Performans Programı

Adı Soyadı:

Berk MENEKŞE

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10345

E-Posta:

berk.menekse@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Adı Soyadı:

Emine BAYBURT

Unvan:

Memur

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10276

E-Posta:

emine.bayburt@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Adı Soyadı:

İsmail DÜNDAR

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10344

E-Posta:

ismail.dundar@erzincan.edu.tr

Detay:

 

Görev/Şube:

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Adı Soyadı:

Furkan KÖSE

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

(0446) 226 66 66 – 10337

E-Posta:

furkankose@erzincan.edu.tr

Detay: