Talimatlar

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında Talimatları
TL – 001Risk Değerlendirme İzleme Talimatı
TL-002Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odaları Kullanım Talimatı
TL-003Hassas Görevleri Belirleme Talimatı
TL-004KVK Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Talimatı
TL-005KVK Mevzuatı Uyarınca Kişisel Veri Envanteri Hazırlama ve Verbis Talimatı
TL-006KVK Mevzuatı Uyarınca Talep Yönetim Süreci Talimatı