2018 Yılı Kalite Faaliyetleri

Kalite Faaliyet Planı 2018
Süreç Performans İzleme Karnesi
SGDB Risk Değerlendirme İzleme Formu
Yönetim Gözden Geçirme Raporuword
Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Faaliyet RaporuPdf
Başkanlığımız 2018 Yılı Birim Kalite FaaliyetleriPdf