2023 Yılı Yıllık Raporları

2023 Yılı Yıllık Raporları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2023 Yılı Temel Mali Tablolar Önemli Muhasebe Politikaları Açıklayıcı Notlar
Bilanço
Faaliyet Sonuçları Tablosu
Öz Kaynak Değişim Tablosu
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu